dietetyk kliniczny poznań
Zdrowie

Nawracające dolegliwości jelitowe

Niespecyficzne dolegliwości bóle brzucha, biegunki, zaparcia o zmiennym charakterze, często zależne od stresu mogą być objawem IBS (z ang. Irritable  Bowel Syndrome), czyli zespołu jelita nadwrażliwego. Uważa się, że na zespół jelita nadwrażliwego choruje 20% społeczeństwa. Jednak ze względu na niespecyficzność objawów, a także fakt, że dolegliwości IBS mogą być nasilane przez inne problemy zdrowotne, wiele osób nie jest zdiagnozowanych.

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS)

IBS to przewlekłe, nawracające schorzenie, które daje szereg objawów ze strony układu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, biegunki, uczucie pełności. Rozpoznanie IBS jest trudne, wymaga oceny klinicznej badaniem podmiotowy (wywiad) oraz przedmiotowym ( np. po przez dotyk) i opiera się na ustalonych kryteriach diagnostycznych zespołu jelita nadwrażliwego- Kryteria Rzymskie VI. Kryteria te odnoszą się do częstotliwości bólu brzucha i powiązań  bólu ze zmianą konsystencji i częstotliwości wypróżnień. Diagnoza stawiana jest w przypadku kiedy dolegliwości spełniają następujące kryteria:

  • występuje nawracający ból brzucha, co najmniej 1 raz w tygodniu, w ciągu ostatnich 3 miesięcy
  • ból brzucha współwystępuje przynajmniej z dwoma następującymi czynnikami – występuje w czasie wypróżnienia, zmieniła się częstotliwość wypróżnień, zmieniła się konsystencja stolca.

Przyczyny występowania IBS

Przyczyny zespołu jelita nadwrażliwego nie zostały jeszcze dokładnie poznane. Jednak coraz bardziej zwraca się uwagę na rolę jaką odgrywają w IBS zaburzenia regulacji osi jelito-mikrobiota-mózg. Oś ta umożliwia dwukierunkowe przekazywanie informacji między ośrodkowym układem nerwowym, a jelitem. W tym przypadku problem może dotyczyć zarówno mikrobioty jelit, ale także zaburzeń psychicznych. Dodatkowymi czynnikami, które również mogą wpływać na IBS są m. in, alergie, nietolerancje, błędy dietetyczne, predyspozycje genetyczne czy też zakażenia żołądkowo-jelitowe.

Jak załagodzić objawy IBS?

Oczywiście nie ma jednego dobrego sposobu na złagodzenie objawów, który pomógłby każdej osobie z IBS. Można stosować leki, probiotyki, pracować nad stresem poprzez terapie, jogę, korzystać z osteopatii. Inne sposoby dotyczą zindywidualizowania diety. Ze względu na to, że czynnikami zapalnymi w IBS mogą być alergie i nietolerancje poprzez wykonanie testów można odpowiednio dopasować  dietę.

Diagnostyka alergii i nietolerancji

Testy na alergie pokarmowe są różne. Jednak w przypadku IBS warto wykonać testy na alergie pokarmowe o opóźnionej reakcji, IgG-zależne. Alergie IgG- zależne odpowiedzialne są za powstawanie permanentnych stanów zapalnych o niskim nasileniu, które mogą być właśnie czynnikiem zapalnym dla dolegliwości związanych z IBS. W znalezieniu przyczyny pogorszenia dolegliwości jelitowych przydatne są również  testy nietolerancji pokarmowej. Testy nietolerancji pokarmowej są dostępne są w dwóch wariantach w formie testów oddechowych jak i genetycznych.

Wykonanie odpowiedniej diagnostyki alergii jak i nietolerancji, a następnie zastosowanie odpowiedniej diety eliminacyjnej może w dużym stopniu przyczynić się do wyciszenia objawów IBS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *