leasing pracowniczy
Blog

Lean w okrętowej placówce medycznej

Opieka medyczna jest dla nas wszystkich żeglarzy niezwykle ważna. Nikt nie lubi oczekiwać na wizytę u specjalisty na statku w długich kolejkach, nie możemy też pozwolić sobie na opóźniony transport potrzebnych lekarstw albo brak rzetelności medycznego personelu. Pomocą okazuje się koncepcja Lean management. Jej wdrożenie w placówce przyniesie korzyści nie tylko pacjentom, ale również zatrudnionemu personelowi.

Zarządzanie placówką medyczną

Celem właściwego zarządzania działalnością placówki, w której świadczy się usługi medyczne, jest dbałość o pacjenta na najwyższym poziomie. Lean zakłada, że aby pacjenci mogli cieszyć się rzetelną obsługą i efektywną pomocą w pełnym komforcie niezbędne okazuje się wdrożenie strategii, które będą oddziaływać na całą strukturę placówki. Program zakłada więc optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, czyli potencjału lekarzy, pielęgniarek, specjalistów oraz tzw. personelu niemedycznego.

Ponieważ to pacjent jest najważniejszy, Lean przewiduje również reorganizację nie tylko procesów klinicznych, ale także tych pomocniczych. Tutaj wymienić można usługi organizacyjne, które wpływają na funkcjonowanie całej placówki medycznej. To na przykład transport leków, magazynowanie lub usługa cateringowa.

Głos pacjenta

Według koncepcji Lean to pacjent jest najważniejszy, a placówka medyczna ma spełniać jego oczekiwania, dbać o zdrowie i robić wszystko, by cały proces obsługi odbywał się w pełnym komforcie dla chorego.

Pacjent jest centrum procesów, jest celem realizacji koncepcji Lean. Aby jednak należycie o niego zadbać, konieczne są zmiany w strukturach całej jednostki. Pod uwagę bierze się zmiany organizacyjne wszystkich stanowisk pracy oraz zmiany w podejściu do wykonywania zawodowych obowiązków każdej zatrudnionej osoby. To cały personel pracuje na sukces placówki – nigdy nie można o tym zapominać. Lean podpowiada, jak budować biznes przy wykorzystaniu pełnego potencjału wszystkich elementów firmy.

W pierwszej kolejności należy określić potrzeby pacjenta. Ich spełnianie będzie wartością dodaną. Co ważne, każdy pacjent powinien być traktowany indywidualnie. Przecież personel ma do czynienia z osobami, które przybyły do placówki na konsultację, hospitalizację, operację albo tylko po wypisanie leków. Za każdym razem wartość dla pacjenta będzie inna.

W każdym przypadku konieczne jest określenie drogi postępowania z pacjentem i trzymanie się jasno ustalonych zasad. Technika ścieżki musi być wdrożona od momentu pojawienia się chorego w placówce aż do czasu jego wypisania do domu. Warto przy tym zaznaczyć, że personel powinien wytyczać możliwe do realizacji zadania. Powinny być one wykonane rzetelnie, na czas, bez zbędnych działań.

Usprawnianie działania placówki medycznej przy wykorzystaniu Lean Healthcare

Należy wykluczać wszelkie niezgodności, błędy medyczne i incydenty niepożądane. Personel medyczny powinien jasno określać świadczenia medyczne dla każdego pacjenta. Dzięki temu uniknie się zbędnych badań, które generują nie tylko dodatkowe koszty, ale zabierają również czas pracowników, który można byłoby przecież przeznaczyć dla bardziej potrzebujących. Trzeba też zwracać uwagę na ciągłe wydłużanie czasu trwania całego procesu obsługi pacjenta. Koncepcja Lean zakłada między innymi optymalne zarządzanie kontaktem z pacjentem, dzięki czemu możliwe jest na przykład odnotowanie rezygnacji z wizyty. Z dostępności lekarza może wtedy skorzystać inny chory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *