odzysk wody
Technologie

Co to jest wstępne uzdatnianie wody?

Woda użytkowana w domach i zakładach przemysłowych, która jest dostarczana z sieci miejskiej, musi spełniać odpowiednie warunki. Jest to woda, którą można spożywać i używać w bezpieczny dla zdrowia sposób. Warto jednak wziąć pod uwagę, że woda, aby dotarła do kranów w stanie gotowym do użycia, musi zostać oczyszczona. Aby jednak mogło dojść do właściwego, technologicznego oczyszczania, należy przeprowadzić wstępne oczyszczanie wody.

Czym jest wstępne uzdatnianie wody?

Wstępne uzdatnianie, czy też wstępne oczyszczanie wody jest procesem, w którym z wody surowej usuwane są cząsteczki zawiesiny, elementy stałe, koloidy, mikroorganizmy i zanieczyszczenia wynikające między innymi z warunków pogodowych, okresowego zanieczyszczenia środowiska, czy też zanieczyszczenia wynikające z bliskości zakładu przemysłowego. Wstępne uzdatnianie wody ma za zadanie przygotowanie jej do właściwych procesów oczyszczania, w których z wody zostaną usunięte bakterie i związki niebezpieczne dla organizmów żywych. Bez wstępnego uzdatniania wody nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniej jakości wody we właściwym procesie oczyszczania.

Jak wygląda proces wstępnego uzdatniania wody?

Technologie wstępnego uzdatniania bazują na badaniach i pracy ekspertów. Dzięki temu istnieje pewność, że będzie to proces skuteczny i jednocześnie bezpieczny. Rygorystyczne wymagania kreowane przez prawo są jak najbardziej zasadne, a użytkowanie wody nieoczyszczonej skrajnie nieodpowiedzialne. Do procesów pozwalających na wstępne uzdatnianie wody należą na przykład flokulacja i koagulacja, mikro i ultrafiltracja. Dzięki nim usuwane są zanieczyszczenia, których pozbycie się nie byłoby możliwe w procesie zwykłej filtracji czy sedymentacji.

W zależności od potrzeb konkretnej jednostki warto stworzyć indywidualnie dopasowany system uzdatniania wstępnego, który pozwoli na skuteczne przygotowanie wody do właściwego procesu oczyszczania. Dzięki dobrze zaprojektowanej instalacji, możliwe jest otrzymanie wielu korzyści, które bezpośrednio przekładają się na zdrowie użytkowników wody oraz żywotność instalacji i urządzeń.

Jakie są korzyści z wstępnego uzdatniania wody?

Niewątpliwe korzyści z uzdatniania wstępnego wody to przedłużona żywotność systemu oczyszczania właściwego. Dzięki temu, że zastosujemy wstępne oczyszczanie wody, membrany systemów odwróconej osmozy czy elektrodejonizacji, pracujących  w układzie głównym nie ulegają tak szybkiemu zniszczeniu. Oznacza to oczywiście redukcję kosztów, co dla każdego jest dziś ogromnym plusem.

Ponadto inne oczywiste korzyści wynikające ze wstępnego oczyszczania wody to między innymi:

  • pewność co do wysokiej jakości wody,
  • zaopatrzenie w wodę z pewnego źródła,
  • wydłużenie cyklu życia całej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • wydłużenie cyklu życia instalacji służącej do głównego procesu uzdatniania wody.

Już tylko te korzyści są wystarczające, aby nie zastanawiać się nad zasadnością stosowania wstępnego oczyszczania wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *