Harmonogram

6 Czerwca

9:00 – 18:00 – Rejestracja uczestników

7 Czerwca

9:00 – 16:00 – Rejestracja uczestników

18:00 – 20:00 – Ceremonia otwarcia

8 Czerwca

8:00 – 12:00 – Rejestracja uczestników

13:00 – Wyścig pokazowy

20:00 – Spotkanie żeglarzy w celach towarzyskich

9 Czerwca

8:00 – Spotkanie skipperów

11:00 – Wyścig

20:00 – Prezentacja Politechniki Gdańskiej i koncert

10 Czerwca

11:00 – Wyścig

20:00 – Wycieczka po Pomorzu

11 Czerwca

9:00 – Spotkanie żeglarzy

11:00 – Wyścig

12 Czerwca

11:00 – Wyścig

18:00 – Koncert

13 Czerwca

10:00 – Wyścig

15:00 – Wyścig finałowy

17:00 – Ukoronowanie zwycięzców, rozdanie nagród i ceremonia zamknięcia