dieta dla dziecka z autyzmem
Zdrowie

Dieta jako element holistycznego podejścia terapeutycznego w autyzmie

Jednym z kilku elementów wspierających proces terapii u dziecka z autyzmem jest dieta. Żywienie ma znaczenie zarówno jako wsparcie terapii zaburzeń współtowarzyszących autyzmowi, jak i pośrednio na łagodzenie objawów. Nawet u 90% dzieci z autyzmem mogą występować zaburzenia żołądkowo jelitowe, takie jak: wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha i nadmierne wytwarzanie gazów. W zawiązku z powyższym dieta w terapii autyzmu powinna w pierwszej kolejności łagodzić objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Warto wspomnieć, że podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu może mieć miejsce w jelicie. Kompozycja mikrobiomu jelitowego u autystów znacznie odbiega od składu mikrobioty jelitowej osób neurotypowych. Można więc powiedzieć, że pośrednio dieta dla dzieci z autyzmem powinna być też wsparciem dla mikrobioty jelitowej.

Dieta dla dzieci z autyzmem

Podczas konsultacji dietetycznej zaleca się wykonanie pomiarów antropometrycznych, a także przeanalizowanie wspólnie z rodzicem badań laboratoryjnych. Zindywidualizowana dieta dla dzieci z autyzmem wymaga wykonania wcześniej odpowiedniej diagnostyki nietolerancji pokarmowych, alergii oraz nadwrażliwości pokarmowych (ImuPro). Dzięki tego typu badaniom, dietetyk ma możliwość usunięcia składników drażniących i powodujących dolegliwości. Poprzez odpowiednią diagnostykę rozumie się również ocenę składu mikrobioty jelitowej wraz z sprawdzeniem obecności toksynotwórczego szczepu Clostridium difficile. Wskazana jest również ocena kału pod kątem obecności pasożytów.

Co z dolegliwościami żołądkowo jelitowymi?

Coraz częściej wspomina się o nadmiernym rozroście bakterii (SIBO) i grzybów (SIFO) w jelicie cienkim  osób z autyzmem. Taka sytuacja chorobowa wymaga odpowiedniej diagnostyki i leczenia. Dieta ma kluczowe znaczenie w leczeniu wspomnianych zaburzeń. Odpowiednio dobrana nie będzie pogarszać stanu pacjenta i pomoże w powrocie do zdrowia.

Dieta w terapii autyzmu przede wszystkim nie może być niedoborowa czyli powinna pokrywać zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze. Jako, że nie ma obecnie żadnych oficjalnych rekomendacji dietetycznych dla osób z autyzmem, zaleca się , aby nie eliminować na wyrost produktów z diety dziecka. Coraz częściej wskazuje się, aby dieta dla dzieci z autyzmem była indywidualna i oparta na jak najdokładniejszej diagnostyce pacjenta i wywiadzie zdrowotno-żywieniowym. Odpowiednia personalizacja zaleceń dietetycznych jako składowych terapii może pozwolić zwiększyć ogólny efekt terapeutyczny.

Podsumowując, dieta dla dzieci z autyzmem powinna być przede wszystkim zindywidualizowana i zbilansowana pod względem wartości odżywczych i zawartości składników mineralnych i witamin. Bardzo często przez współwystępującą z autyzmem wybiórczość pokarmową zwraca się uwagę na kwestię żywienia w tej grupie osób. Podkreśla się również znaczenie wzbogacenia diety poprzez suplementy witaminy D3 oraz kwasy omega-3, wykazujące silne właściwości przeciwzapalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *